Bản tin

Tiếng Việt: Trong bối cảnh CSVC đang cố gắng đạt được thành công lớn hơn trong hoạt động kinh doanh và đưa ra nhiều sáng kiến có tác động đến thị trường và xã hội, Tạp chí CSVC tập trung đa dạng hóa phương thức tiếp cận đối tác, khách hàng của chúng tôi và hơn nữa, nỗ lực tạo được kênh truyền thông nội bộ hiệu quả được nhân viên ưa chuộng. Tạp chí CSVC mong nhận được sự quan tâm của quý vị độc giả.

Vol. 11 CSVC Newsletter
Vol. 10 CSVC Newsletter
Vol. 9 CSVC Newsletter
Vol. 8 CSVC Newsletter
Vol. 7 CSVC Newsletter
Vol. 6 CSVC Newsletter
Vol. 5 CSVC Newsletter
Vol. 4 CSVC Newsletter
Vol. 3 CSVC Newsletter
Vol. 2 CSVC Newsletter
Vol. 1 CSVC Newsletter