Báo Cáo Hành Vi Sai Phạm

Liêm chính là giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp, là nguyên tắc quan trọng nhất trong toàn bộ nguyên tắc kinh doanh của CSVC. CSVC cam kết sử dụng nguyên tắc này như kim chỉ nam cho mọi hành động của mình và sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức tham nhũng và gian lận nào. Chính vì thế, nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ nhân viên hay bất kỳ thành viên thuộc các cấp lãnh đạo có hành vi vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức của CSVC, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bản báo cáo của bạn sẽ được chuyển trực tiếp tới Giám sát viên thường trực thuộc Ban Kiểm soát CSVC với vai trò là cán bộ được chỉ định độc lập.
Việc có được các thông tin cần thiết sẽ giúp Công ty điều tra và đánh giá chính xác vụ việc. Do đó, cáo buộc mà bạn đưa ra phải thật cụ thể và chi tiết nhất có thể, ghi rõ các bên liên quan, ngày & thời gian diễn ra vụ việc, phân loại vụ việc. CSVC khuyến khích bạn cung cấp thông tin cá nhân khi đưa ra cáo buộc. Bất kỳ cáo buộc không nêu rõ danh tính sẽ không được tiếp nhận.
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Công ty sẽ đảm bảo bí mật thông tin cá nhân và bảo vệ danh tính của bạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Để biết thêm chi tiết về Cơ chế và Quy trình tố giác sai phạm, vui lòng bấm vào đây.

Lưu ý:
  1. CSVC có thể sử dụng thông tin cá nhân bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ email để phục vụ công tác điều tra hoặc liên hệ với bạn để làm rõ thông tin.
  2. Nếu bạn có ác ý và cố tình đưa ra cáo buộc không đúng sự thật, bạn phải chịu trách nhiệm về các cáo buộc đưa ra một khi Công ty chứng minh được điều đó.
  3. Vui lòng cung cấp cụ thể và chi tiết thông tin cũng như các bằng chứng liên quan để Công ty có thể nhanh chóng điều tra và/hoặc giải quyết khiếu nại. Bởi nếu thông tin hoặc tài liệu cung cấp không đầy đủ, cuộc điều tra có thể gặp khó khăn và bị cản trở.
  4. Bạn không được tiết lộ bất kỳ thông tin do CSVC cung cấp. Trừ khi có quy định khác của pháp luật, bạn không thể sử dụng các hình thức thư tín giữa bạn và CSVC trước đó để nộp đơn kiện.

Bạn đã hiểu rõ và đồng ý các thông tin nêu trên

(* Thông tin khiếu nại sẽ không được lưu trữ trên Website hoặc mạng nội bộ của CSVC)